2015-03-10

Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście

mrg inż Anna Borejko

 

Kompetencje Dyrektora szkoły określa Statut Gimnazjum.