2015-03-12

Przedmiot działania i kompetencje

Szczegółowy opis działań i kompetencji znajduje się w Statucie Szkoły.