2015-03-09

Rada Pedagogiczna

Ambroziak Marek - zajęcia techniczne, wychowanie do życia w rodzinie,rewalidacja

Antoszkiewicz Maciej - wiedza o społeczeństwie, informatyka

Borys Beata - muzyka

Brojanowska Krystyna - pedagog szkoły, zajęcia artystyczne

Czasnowicz Ewa - matematyka

Gajewska Elżbieta - język polski

Gajewski Wojciech - informatyka

Gołębiowska Bożena - historia

Kępińska Beata - biologia

Kowalski Jarosław - język niemiecki, historia

Kuźma Irena - język polski, biblioteka

Maciejewicz Ewa - fizyka

Melnyczok Katarzyna - geografia, plastyka

Piękna Agnieszka - religia

Stepaniuk Monika - chemi

Włodarska Katarzyna - matematyka, fizyka

Włodarski Michał - wychowanie fizyczne

Wołk Adam - wychowanie fizyczne

Wywrocka Marzena - język angielski

Zubkiewicz Łukasz- psycholog szkolny
 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Gimnazjum