2015-03-10

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący Rady Rodziców - Joanna Staszkiewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców- Małgorzata Kujawiak

Członkowie:

1. Piotr Boś

2. Anna Gorczyca

3. Agnieszka Wiśniewska

4. Edyta Kozłowska

6. Aneta Cendrowska

7. Elżbieta Macutkiewicz

8. Agnieszka Pruszkowska

 

 

Kompetencje Rady Rodziców określa Statut Gimnazjum.