2015-03-12

Rejestry, ewidencje, archiwa

W szkole prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

  • rejestr legitymacji szkolnych,
  • rejestr druków ścisłego zarachowania,
  • księga inwentarzowa,
  • księga uczniów,
  • księga ewidencji dzieci,
  • rejestr wypadków uczniów,
  • rejestr pism przychodzących i wychodzących
  • ewidencja zastępstw,
  • ewidencja czasu pracy,
  • ewidencja wyjść w godzinach służbowych.