2017-02-03

Rok 2014

Opłaty za media w roku 2014  - 340316,89,-

Koszt utrzymanie budynku szkoły w roku 2014 -  5594,60,-

Koszt zakupu wyposażenia pomieszczeń szkolnych w roku 2014 – 2089,48,-

Koszt dokształcenie nauczycieli w roku 2014 - 12045,00,-

Koszt zakupu pomocy naukowych w roku 2014– 1183,02,-

Koszt zakupu książek do biblioteki szkolnej w roku  2014– 597,68,-

Liczba Przetargów zorganizowanych przez Gimnazjum w roku 2014  - brak