2017-02-03

Rok 2015

Opłaty za media w roku 2015 - 335449,73,-

Koszt utrzymanie budynku szkoły w roku 2015  – 59823,85,-

Koszt zakupu wyposażenia pomieszczeń szkolnych w roku 2015 – 19125,82,-

Koszt dokształcenie nauczycieli w roku 2015  – 7735,00,-

Koszt zakupu pomocy naukowych w roku 2015  – 1979,86,-

Koszt zakupu książek do biblioteki szkolnej w roku 2015 – 522,90,-

Liczba Przetargów zorganizowanych przez Gimnazjum w roku 2015 - brak

 

Wykaz postępowań sądowych w których uczestniczyło Gimnazjum.

 -  Rok 2015 postępowanie z powództwa Gimnazjum Publicznego przeciw najemcy stołówki o zapłatę. Pozstępowanie umorzony z przyczyn formalnych.