2017-02-03

Rok 2016 - 2017

 1. Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

         W roku 2016 spisano majątek ruchomy  na kwotę : 26570,16,-

 

2. Ogólna liczba uczniów wszystkich klas gimnazjum stan na 01.02.2017r.  - 225 uczniów

3.  W latach 2016-2017 Gimnazjum nie prrzekazało środków na WOŚP.

4. Wysokość nagród i premii przyznana każdemu z pracowników Gimnazjum od dnia 03.05.2016 do dnia złożenia tego wniosku.

- Pracownicy pedagogiczni – 8 osób – średnia nagród 1490,00,-

- Pracownicy obsługi – 5 osób – średnia nagród 480,00,-

5. Lista podróży zagranicznych pracowników Gimnazjum, finansowanych ze środków publicznych od dnia 2012.03.05 do dnia złożenia niniejszego wniosku. 

29.04 – 5.05.2012r. – Turcja – 2 osoby koszt – 1172,28

6.   Liczba osób zatrudnionych w Gimnazjum na dzień 05.03.2016 oraz na dzień złożenia niniejszego wniosku.

             05.03.2016 – 38 osób

             01.02.2017r. - 41 osób

7Kwalifikacje pracowników pedagogicznych.

Lp.

Data zatrudnienia

Kwalifikacje

Nauczane przedmioty

1.       

1.09.2000 r.

wyższe mgr z przyg.pedag. -mgr-wychowanie  techniczne specjalność informatyka

studia podyplomowe: edukacja komputerowa

kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia techniczne, informatyka, WDŻR

2.

1.09.2000 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog. -mgr- politologia i nauki społeczne

Studia podyplomowe: informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

kurs kwalifikacyjny: wychowanie do życia w rodzinie

WOS , EDB, informatyka

3.

1.09.2002

wyższe mgr z przyg.pedagog.- język angielski

Język angielski

 

4.

1.09.1999 r.

wyższe mgr z przyg.peadgog. -mgr –pedagogika opiekuńcza

Studia podyplomowe: profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Pedagog

5.

1.09.2016 r.

wyższe mgr z przyg.peadgog. – mgr- wychowanie  przedszkolne

Studia podyplomowe – wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika

kurs kwalifikacyjny: muzyka 

muzyka

6.

11.08.2014 r.

Wyższe mgr z przyg. pedagog.

Studia podyplomowe: biologia, przyroda, Zarządzanie oświatą

biologia

7.

1.09.1999 r.

wyższe mgr z przyg. pedagog.- mgr – filologia polska

Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

Język polski

8.

1.09.2000 r.

wyższe mgr z przyg.peadagog. -mgr- matematyka

Studia podyplomowe- chemia

Matematyka

9.

1.09.2016

wyższe mgr z przyg.peadgog.

mgr -filologia rosyjska

Studia podyplomowe- filologia polska, oligofrenopedagogika

Język rosyjski

10.

1.09.1999 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog.

mgr -filologia polska,

Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

Język polski

11.

1.09.1999 r.

wyższe mgr z przyg. pedagog. -mgr- wychowanie techniczne

Studia podyplomowe- edukacja komputerowa, zarządzanie oświatą

Kurs kwalifikacyjny- oligofrenopedagogika

Informatyka, zajęcia rewalidacyjne

12.

1.09.2000 r.

wyższe mgr z przyg. peadgog.- mgr-historia

Studia podyplomowe – historia, WOS

Historia

13.

1.10.2000 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog.- mgr-nauczanie początkowe

Studia podyplomowe geografia,  oligofrenopedagogika

Kurs kwalifikacyjny- terapia pedagogiczna

Urlop zdrowotny

14.

1.09.2006 r.

wyższe mgr z przyg. pedagog.- nauczanie początkowe

Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, w zakresie nauczania biologii w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych

Kurs kwalifikacyjny: w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej gimnastyka korekcyjna,  terapia pedagogiczna

Biologia, terapia pedagogiczna

 

15.

1.09.1999 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog. – mgr historii i  filologii germańskiej

Język niemiecki

16.

1.09.2000 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog

mgr- filologia polska

Kurs kwalifikacyjny -bibliotekoznawstwo

Język polski, biblioteka

 

17.

1.09.2000 r.

wyższe mgr z przyg. peadgog.--mgr- matematyka

Studia podyplomowe: fizyka

Kurs kwalifikacyjny – zarządzenie oświatą

Matematyka, fizyka

 

18.

1.09.2016

Wyższe mgr z przyg.pedagog.- mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Licencjat z języka polskiego z logopedią

Logopedia , język polski

19.

1.09.2001 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog. -mgr- historia

Studia podyplomowe: biologia, plastyka, geografia

Historia, geografia, plastyka

20.

1.09.2000 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog. -mgr- wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

21.

1.09.2015 r.

Wyższe mgr z przyg.pedagog -mgr pedagogiki specjalnej

 licencjat z języka niemieckiego

Język niemiecki

22.

1.09.2000 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog. -mgr- teologia

Religia

23.

1.09.2003 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog. -mgr- biologia

Studia podyplomowe – chemia i geografia

Biologia, chemia, geografia

24.

1.09.1999 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog. -mgr- matematyka

Studia podyplomowe: fizyka i zarządzanie oświatą

Matematyka, fizyka

 

25.

2.09.2005 r.

Wyższe mgr z przyg.pedagog.- wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

 

26.

1.09.1999 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog.

mgr -wychowanie fizyczne

Studia podyplomowe- Sportowa Odnowa Biologiczna  i Fizjoterapia

Wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

27.

24.09.2002 r.

 wyższe mgr z przyg.pedagog. -mgr filologii angielskiej

Język angielski

28.

1.09.2000 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog. -mgr -pedagogika

Studia podyplomowe: pedagogika opiekuńcza, oligofrenopedagogika,  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Zajęcia artystyczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

 

29.

1.09.1999 r.

wyższe mgr z przyg.pedagog. -mgr -wychowanie fizyczne

Studia podyplomowe- Sportowa Odnowa Biologiczna  i Fizjoterapia

Wychowanie fizyczne

30.

1.11.2016 r.

Wyższe mgr z przyg.pedagog. – mgr pedagogiko opiekuńczej i mgr psychologii

 

psycholog

31.

6.03.2006 r.

Wyższe zaw. z przyg. pedagog.- licencjat z filologii angielskiej

Urlop wychowawczy

8. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych 

Nauczyciele stażyści – 1 osoba – 1277,00,- brutto

Nauczyciele kontraktowi – 2 osoby –  970,00,- brutto

Nauczyciele mianowani – 8 osób– 3422,00,- brutto

Nauczyciele dyplomowani – 20 osób – 4015,00,- brutto