2015-03-10

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący            

Szymon Żukowski

 

Członkowie

Kij Weronika

Kowalczyk Julia

Mielczarek Grzegorz

Purpurowicz Izabela

Wójtowicz Julia

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa Statut Gimnazjum.