2015-03-10

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście
przyjmuje interesantów, podania, wnioski i pisma, wydaje zaświadczenia oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw w sekretariacie szkoły.

 

Sekretariat czynnny


od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 do 14.00 

 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście

ul. Garnizonowa 20

11-040 Dobre Miasto

 

lub pocztą elektroniczną na adres: gimpdm@poczta.onet.pl

 

 

 

DUPLIKAT ŚWIADECTWA

 

Wydawany jest na pisemny wniosek zainteresowanego skierowany do dyrektora szkoły, złożony w sekretariacie szkoły.

 

Opłata za wydanie odpisu wynosi 26 zł.-wpłata na konto Rady Rodziców WBS O/Dobre Miasto 21885710413001000025540001

 

 

 

 

DUPLIKAT LEGITYMACJI

 

Wydawany jest na pisemny wniosek rodzica skierowany do dyrektora szkoły, złożony  w sekretariacie szkoły.

 

Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne

 

Opłata za wydanie duplikatu wynosi 9 zł - wpłata na konto Rady Rodziców WBS O/Dobre Miasto 21885710413001000025540001

 

 

 

Załączniki

  wniosek - duplikat ...wiadectwa.pdf 197,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek - duplikat ...gitymacji.pdf 274,91 KB (pdf) szczegóły pobierz