2015-03-12

Struktura własnościowa, majątek

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście

jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Nieruchomości i mienie szkoły jest własnością gminy Dobre Miasto.

 

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Obsługę finansowo-księgową prowadzi

Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście

 

 

 

Majątek szkoły (stan na 31.12.2013r.)

 

ŚRODKI TRWAŁE:                  9210211,97 zł

                

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE: 455086,61 zł

 

PROGRAMY KOMPUTEROWE:    686,86 zł     

 

KSIĘGOZBIÓR:                      41333,65 zł

 

ZBIORY SPECJALNE:               3362,99 ZŁ